Aanloopje

€ 6.95

levering 2 dagen

Deze dagelijkse oefeningen op de viool voor kleuters zijn bedoeld als geheugensteuntje en als naslagwerk voor de ouders. Het boek staat dus niet op de lessenaar! De kinderen nemen naar de les alleen een opschrijfboekje of schrift mee, waarin de docent de opdrachten voor de komende week in telegramstijl noteert. De opdrachten corresponderen met de lesjes in dit boek. Thuis hebben de kinderen het boek niet nodig, want zij spelen alles uit het hoofd. De assistentie van de ouders is daarbij van het grootste belang.

De procedure is als volgt:
a. Het liedje wordt aangeleerd: gezongen, geklapt, in beweging omgezet enz., zodat de kinderen het door en door kennen.
b. Het ritme van het liedje of rijmpje wordt op alle losse snaren gespeeld (dus zonder de vingers van de linkerhand); in de volgorde E-A-D-G.
De ouder kan de melodie erbij zingen of op een instrument spelen.
c. Ten slotte wordt ook de melodie gespeeld (met de vingers van de linkerhand). 

Auteur: Anneke Schilt-Plate

Add